4Częciowy Kurs Diagnozy TCM.

Diagnoza z wywiadu, pulsu, języka i twarzy jest to komplet metod diagnostycznych używanych wspólnie w medycynie chińskiej. Obserwacja wyglądu człowieka, wąchanie go, rozmowa na temat wydzielin, ich koloru, zapachu, sprawdzenie języka i dotknięcie pulsu ma ogromne znaczenie w próbie rozpoznania energetycznego stanu człowieka. Każda z tych metod prowadzi do wyciągania wniosków o stanie organizmu i przepisywaniu remediów – ziół, zabiegów, diety czy decyzji o punkach, które należy nakłuć - by poprawić ten stan.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w niezwykłym, kompleksowym, podstawowym

4 Częściowym Kursie Diagnozy w Medycynie Chińskiej.

  • Diagnoza z Wywiadu 28-29.11.2020
  • Diagnoza z Języka 15-17.01.2021
  • Diagnoza z Twarzy 6-7.03.2021
  • Diagnoza z Pulsu 23-25.04.2021

Kurs został stworzony i będzie prowadzony przez zespół świetnych wykładowców i praktyków terapii TCM czyli Bartosza Chmielnickiego, Dorotę Łapę, Bożenę Olszowską oraz Barbarę Wypart. Ich praca z pacjentami potwierdzona wieloletnią praktyką i skutecznością we wsparciu leczenia swoich pacjentów, jest rekomendacją zapewniającą Państwa o praktycznej stronie kursu.

W swej pracy wykładowej cenimy sobie współpracę oraz osobiste doświadczenia, dlatego stworzyliśmy kurs, który będzie cennym elementem rozwoju początkujących terapeutów, dietetyków i zioło-terapeutów, a prowadzony przez 4 świetnych specjalistów, pozwoli Państwu dotknąć najróżniejszych doświadczeń.

Zapraszamy do zapisów na 4Częściowy Kurs, który pozwoli Państwu poszerzyć kompetencje diagnostyczne w pracy terapeutycznej. Ponieważ efekty terapeutyczne w pracy z pacjentami są zależne od dobrej diagnozy, ukończenie tego kursu spowoduje, że absolutny wzrost skuteczności w dobieraniu terapii.

ZAPEWNIAMY:

  • 10 dni szkoleniowych
  • 80 godzin wykładów i warsztatów
  • Najlepszych wykładowców w Polsce
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Część I DIAGNOZA Z WYWIADU 28-29.11.2020 (2 DNI)

Stawianie rozpoznania w medycynie chińskiej jest w istocie interpretacją symboli. Na podstawie tego co widoczne i wyczuwalne terapeuta wnioskuje o niewidocznych procesach mających miejsce wewnątrz ciała. Z tego powodu dwa podstawowe filary diagnozy stanowią:

badanie dotykiem, w tym diagnoza z pulsu i palpacja meridianów oraz

oglądanie, klasycznie związane z oceną zmian odcieni koloru skóry, współcześnie kładące nacisk na opis wyglądu języka.

Ponieważ te sposoby badania wymagają dużej koncentracji, świadomej obecności, a także doświadczenia i wprawy, z czasem lekarze medycyny chińskiej rozwinęli metody pomocnicze. Jedną z nich jest strukturyzowana rozmowa z pacjentem, czyli rozpoznanie na podstawie wywiadu. Żyjący u schyłku dynastii Ming, na przełomie XVI i XVII,  张景岳 Zhang JingYue jest autorem słynnej „Pieśni o 10 pytaniach” a także propagatorem powszechnie używanych w diagnozie 8 zasad. Seminarium „Diagnoza z Wywiadu” jest oparte o jego dzieła i rozwija ideę wysuwania przypuszczeń diagnostycznych na podstawie rozmowy z pacjentem. Podczas seminarium opisane zostaną podstawy systemu 8 zasad diagnostycznych, szczegółowo przedstawione będą też możliwości rozpoznań bazujące na każdym z 10 pytań.

W Medycynie Chińskiej wywiad jest tylko jedną z metod diagnostycznych. Ustalenie pełnego rozpoznania wymaga stosowania dotyku, oglądania i rozmowy z pacjentem. Wywiad nie jest więc samodzielną metodą diagnostyczną.

Zapraszamy do udziału w dwudniowym seminarium poświęconym chińskiej diagnozie z wywiadu, prowadzonym przez lek. med. Bartosza Chmielnickiego - znanego akupunkturzystę i wykładowcę medycyny chińskiej.

 

Część II DIAGNOZA Z JĘZYKA 15-17.01.2021 (3 DNI)

Diagnoza z języka jest jedną z najcenniejszych metod diagnostycznych i jednym z 4 podstawowych filarów rozpoznania w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Czytanie z języka u jego podstaw wydaje się być stosunkowo łatwe, jednakże praktyka kliniczna udowadnia jak niezwykle wiele można na nim zobaczyć będąc uważnym.

Tak samo jak i w przypadku każdego z elementów diagnozy w medycynie chińskiej do interpretacji języka, konieczne jest osobiste doświadczenie i codzienna praktyka. Dlatego seminarium dotyczące tej metody diagnostycznej będzie porządkowało wiedzę teoretyczną a jednocześnie pozwoli wspólnie interpretować wiele języków.

Zapraszamy na trzydniowe seminarium-warsztaty diagnozy z języka prowadzone przez doświadczoną dietetyczkę, akupunkturzystkę, Dorotę Łapę, który poprowadzi szkolenie dynamicznie, i praktycznie.

Dzień 1:

- Wprowadzenie do diagnozy z języka

- Historia chińskiej diagnozy z języka

- Anatomia Języka

- Podstawowe wskaźniki używane do diagnozy oraz obraz Zang Fu na języku

- Najważniejsze cechy języka oceniane w diagnozie

- Jak najlepiej diagnozować język

Dzień 2:

- Diagnoza z języka – cechy i znaki na języku – szczegółowe znaczenie w fizjologii i patologii

- Kształt języka oraz stan i kolor ciała języka – jakość, wielkość, uszkodzenia struktury i ich umiejscowienia oraz inne znaki na języku

- Nalot na języku – kolor, grubość, umiejscowienie w perspektywie patologii oraz diagnozy różnicowej wg Ośmiu Zasad, Czterech Warstw oraz Trzech Ogrzewaczy

Dzień 3:

- Diagnoza z języka w praktyce klinicznej – rokowanie, stan języka a terapia dietetyczna, ziołowa i akupunkturowa.
- Wybrane kwestie dotyczące diagnozy z języka u dzieci.

- Praktyczne zajęcia z obserwacji języka.


Część III DIAGNOZA Z TWARZY  6-7.03.2021 (2 DNI)

Diagnostyka wizualna jest jedną z możliwości poznania i zachowania zdrowia, rozpoznania wcześniej nadchodzącej choroby, określenia cech osobowościowych człowieka oraz jego kondycji psychicznej. Diagnostyka twarzy pozwala w miarę szybko rozpoznać zaburzenia na poziomie energetycznym człowieka, a także to jakie schorzenia czy wydarzenia miały miejsce w jego życiu.  Jest to niezwykle cenna wiedza dla każdego lekarza, terapeuty, psychologa i szefa.

Zajęcia poprowadzi Bożena Olszowska dyplomowana naturoterapeutka, świetna wykładowczyni, prowadzi zajęcia z dietetyki TCM, diagnostyki i akupresury.

Program zajęć:

1. Podstawowe Prawa TCM wykorzystywane przy stawianiu diagnozy z twarzy:

- Zasada Yin Yang

- Prawo Pięciu Elementów

- Ba Gang – Osiem Zasad

2. Diagnoza z twarzy

- Rozpoznawanie Yin i Yang oraz Pięciu Elementów na twarzy

- Strefy twarzy

- Odzwierciedlenie poszczególnych narządów na twarzy

- Rozpoznawanie zaburzeń na podstawie kolorystyki, zmarszczek, obrzęków, wyprysków, pieprzyków oraz innych zmian na twarzy 

- Kształt twarzy a cechy charakteru

- Twarz w pismach klasycznych Medycyny Chińskiej

- Emocje wypisane na twarzy

3. Ćwiczenia praktyczne

 

Część IV DIAGNOZA Z PULSU  23-25.04.2021 (3 DNI)

Badanie pulsu jest jednym z podstawowych filarów rozpoznania w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Tym niemniej do nauki interpretacji pulsu konieczne jest osobiste doświadczenie i ćwiczenie. Ponieważ umiejętności tej nie da nauczyć się z książek. Często traktowana jest po macoszemu we współczesnych szkołach TCM.

Zapraszamy na trzydniowe seminarium-warsztaty diagnozy z pulsu prowadzone przez doświadczonego lekarza – akupunkturzystę, Bartosza Chmielnickiego, który poprowadzi szkolenie wg autorskiej, opracowanej przez niego metody.

Dzień 1.

- Diagnoza z pulsu jako podstawa rozpoznania w medycynie chińskiej

- Puls prawidłowy – morfologia, znaczenie poszczególnych aspektów

- Ogólne jakości pulsu

- Ocena Yin i Yang w pulsie

- Ocena Qi, Krwi i pracy narządów

- Ocena pracy SanJiao

- Ćwiczenia praktyczne

Dzień 2.

- Proste jakości pulsu

   *długość

   *szerokość

   *głębokość

   *prędkość

   *rytm

- Ćwiczenia praktyczne

Dzień 3.

- Złożone jakości pulsu

  *napięcie ściany

  *siła

  *kształt fali

- Ćwiczenia praktyczne.

 

KOSZT: wartość kursu wynosi 3600 zł, ale dla osób, które zdecydują się na całość zajęć oferujemy kwotę 3000 zł!!!

 

Jeśli wybierzesz pojedynczy kurs to:

Diagnoza z Wywiadu - 750zł

Diagnoza z Języka - 1050zł

Diagnoza z Twarzy - 750zł

Diagnoza z Pulsu - 1050 zł

 

ZAPISY:

Jeżeli zdecydowałaś/eś się na CAŁOŚĆ kursu (wersja polecana) to należy zapisać się przez poniższy formularz, w uwagach wpisać: CAŁOŚĆ i opłacić kurs do 20.11.2020

Jeżeli wybrałeś jedną z części kursu to należy zapisać się przez poniższy formularz w uwagach wpisać: diagnoza z.... i opłacić daną część wg wyżej zamieszczonego cennika do 20.11.2020

Wpłaty należy kierować na:

17 2490 0005 0000 4600 2258 5309
Dorota Łapa Orkiszowe Pola
ul. Boya–Żeleńskiego 18
60-461 Poznań

LOKALIZACJA:

Poznań, ul. Towarowa 35, budynek Delty


Organizator informuje, że ze względu na to, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony jest Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU 2020.491 z późniejszymi zmianami) wskazany stan epidemii spowodowanej zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 -terminy zajęć mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc w formie stacjonarnej jest ograniczona.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w razie nie uzbierania się odpowiedniej liczby uczestników.

Organizator wystawia faktury VAT - należy powiadomić w momencie zapisów o konieczności wystawienia.

Jeśli chcesz zadać pytanie to napisz: edukacja@orkiszowepola.pl

 

Dane do faktury (opcjonalne):

Wiadomość została wysłana, dziękujemy.
Proszę wypełnić wymagane pola!