Regulamin konkursowy

Regulamin konkursowy:
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą "Wsparcie zdrowia dzięki Tradycyjnej Medycynie Chińskiej"
2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego, facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy będących własnością Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
3. Organizatorem konkursu jest Orkiszowe Pola Dorota Łapa, ul. T. Boya Żeleńskiego 18 w Poznaniu.
4. Fundatorem nagrody jest Orkiszowe Pola Dorota Łapa, ul. T. Boya Żeleńskiego 18
w Poznaniu.
5. Konkurs rozpoczyna się 9 września 2021 i trawa do 17 września 2021 roku do godziny 23:59:59.
6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator zapewnia, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.
8. Zasady konkursu: napisz komentarz pod filmem 1. Jakie zdrowe nawyki pojawiły się w Twoim życiu dzięki Tradycyjnej Medycynie Chińskiej? 2. Przy jakich dolegliwościach może skutecznie pomóc akupunktura czaszki i ucha? Podaj 2 przykłady (Odpowiedź znajdziesz w rozmowie Doroty Łapy i Macieja Graczykowskiego).
9. Nagrodą jest zabieg akupunktury w gabinecie terapeutki TCM oraz akupunkturzystki Doroty Łapy.
10. Jury składające się z 3 osób, wybierze zwycięzcę konkursu na podstawie opublikowanych odpowiedzi.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 września (wtorek) poprzez kontakt ze zwycięzcą konkursu.
12. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.