Diagnoza z wywiadu

Zapraszamy do udziału w dwudniowym seminarium poświęconym chińskiej diagnozie z wywiadu, prowadzonym przez lek. med. Bartosza Chmielnickiego, znanego akupunkturzystę i wykładowcę medycyny chińskiej.

 

Diagnoza z wywiadu:

Stawianie rozpoznania w medycynie chińskiej jest w istocie interpretacją symboli. Na podstawie tego co widoczne i wyczuwalne terapeuta wnioskuje o niewidocznych procesach mających miejsce wewnątrz ciała. Z tego powodu dwa podstawowe filary diagnozy stanowią:

- badanie dotykiem, w tym diagnoza z pulsu i palpacja meridianów, oraz

- oglądanie, klasycznie związane z oceną zmian odcieni koloru skóry, współcześnie kładące nacisk na opis wyglądu języka.

Ponieważ te sposoby badania wymagają dużej koncentracji, świadomej obecności, a także doświadczenia i wprawy, z czasem lekarze medycyny chińskiej rozwinęli metody pomocnicze. Jedną z nich jest strukturyzowana rozmowa z pacjentem, czyli rozpoznanie na podstawie wywiadu.

Żyjący u schyłku dynastii Ming, na przełomie XVI i XVII,  张景岳 Zhang JingYue jest autorem słynnej „Pieśni o 10 pytaniach” a także propagatorem powszechnie używanych w diagnozie 8 zasad.

Seminarium „Diagnoza z Wywiadu” jest oparte o jego dzieła i rozwija ideę wysuwania przypuszczeń diagnostycznych na podstawie rozmowy z pacjentem. Podczas seminarium opisane zostaną podstawy systemu 8 zasad diagnostycznych, szczegółowo przedstawione będą też możliwości rozpoznań bazujące na każdym z 10 pytań.

 

UWAGA:

W Medycynie Chińskiej wywiad jest tylko jedną z metod diagnostycznych. Ustalenie pełnego rozpoznania wymaga stosowania dotyku, oglądania i rozmowy z pacjentem. Wywiad nie jest więc samodzielną metodą diagnostyczną.