Diagnoza z pulsu

Badanie pulsu jest jednym z podstawowych filarów rozpoznania w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Tym niemniej do nauki interpretacji pulsu konieczne jest osobiste doświadczenie i ćwiczenie. Ponieważ umiejętności tej nie da nauczyć się z książek. Często traktowana jest po macoszemu we współczesnych szkołach TCM.

 

Zapraszamy na trzydniowe seminarium-warsztaty diagnozy z pulsu prowadzone przez doświadczonego lekarza – akupunkturzystę, Bartosza Chmielnickiego, który poprowadzi szkolenie wg autorskiej, opracowanej przez niego metody.

Program warsztatów:

Dzień 1.

Diagnoza z pulsu jako podstawa rozpoznania w medycynie chińskiej

Puls prawidłowy – morfologia, znaczenie poszczególnych aspektów.

Ogólne jakości pulsu

Ocena Yin i Yang w pulsie

Ocena Qi, Krwi i pracy narządów

Ocena pracy SanJiao

Ćwiczenia praktyczne

Dzień 2

Proste jakości pulsu:

- długość

- szerokość

- głębokość

- prędkość

- rytm

Ćwiczenia praktyczne

Dzień 3

Złożone jakości pulsu

- napięcie ściany

- siła

- kształt fali

Ćwiczenia praktyczne